katten 10%

Olli werd samen met Okki gevonden als zwervertje. We schatten hem ongeveer een half jaar oud. Hij is nog niet volgroeid. Olli  is eerder een schichtig konijntje. Hij komt wel kijken, maar loopt ook snel weg bij onverwachte bewegingen. Hij houdt van rondrennen en is supersonisch snel 🙂

Olli is op zoek naar een thuis waar al een voedster aanwezig is. Hij werd gecastreerd op 12 mei. Aan een steriele voedster kan hij onmiddellijk gekoppeld worden, zo niet is het wachten tot hij niet meer vruchtbaar is (12 juni). Hij werd ook gevaccineerd.

Voorwaarden voor adoptie zijn permanent toegang tot 6 m2 ruimte en jaarlijkse vaccinatie!

Olli