zooplus.nl

Behandeling en adoptieprijzen

Alle katten die ter adoptie worden aangeboden zijn ontvlooid, ontwormd en tweemaal gevaccineerd (kattenziekte, niesziekte, leucose). Bovendien zijn alle katten steeds gesteriliseerd/gecastreerd en gechipt (incl. registratie in Cat ID –  de officiële Belgische databank).

De kostprijs voor 1 kat bedraagt 150,- euro, 270,- euro voor een duo.

Vragenlijst

Potentiële adoptanten krijgen altijd een vragenlijst om in te vullen vooraleer een kat geadopteerd kan worden. Als je nadenkt over het nemen van een kat, dan is het goed alvast stil te staan bij deze vragen.

De bedoeling van deze vragenlijst is om na te gaan of jouw verwachtingen overeenkomen met het karakter van de kat die je wenst te adopteren. We vinden het plaatsen van het juiste dier bij de juiste persoon erg belangrijk en willen eventueel ongewenst gedrag bij het dier en/of teleurstellingen bij de eigenaar voorkomen. Bij de adoptie engageer je je immers om voor een dier te zorgen voor de rest van zijn leven. We verwachten dan ook van jou dat je deze vragenlijst eerlijk en volledig invult.

Indien we de vragenlijst positief beoordelen, wordt er een bezoekje bij het opvanggezin gepland. Al onze katjes verblijven bij mensen thuis dus dit kan enkel op afspraak. Indien zowel de kandidaat-adoptant als het opvanggezin hier een goed gevoel bij hebben, kan er vanaf de volgende dag worden overgegaan tot adoptie.

Duo-adoptie of plaatsing bij een sociale soortgenoot

Wij adviseren steeds om te kiezen voor een duo-adoptie of je nieuwe kat te plaatsen bij een sociale soortgenoot.

Waarom?

Het is immers belangrijk voor een jonge kat om samen met soortgenootjes op te groeien. Kittens komen meestal veel te vroeg aan in de opvang en groeien vaak op zonder moeder. In de natuur daarentegen blijven zij vaak erg lang bij hun moeder en leert de moederpoes haar kittens omgaan met allerlei situaties en frustraties die hen tot jouw favoriete gezonde kat vormt. Dankzij het contact met nestgenootjes, andere katjes of de huiskatten van het opvanggezin kunnen wij deze onmisbare band een beetje opvangen. Door dit contact leren kittens, met vallen en opstaan, wanneer ze hun nageltjes moeten intrekken, wanneer niet te bijten en hoe zich te gedragen. Ze leren hun grenzen kennen. Het leren omgaan met frustraties in dit spel vormt hun karakter en leert hen op een normale manier functioneren als kat.