zooplus.nl

kat_rode_deurU houdt van katten? Woont u in de regio Diest en omliggende gemeenten, en bent u bereid om de nodige tijd en moeite te steken in het tijdelijk opvangen van kittens of volwassen zwerfkatten die niet teruggeplaatst kunnen worden waar ze gevonden zijn? Wij vangen alleen de noodgevallen op, en hoe meer opvanggezinnen we hebben, hoe meer katten we kunnen helpen, en hoe minder er aan hun lot worden overgelaten.

Wij zorgen voor de dierenartskosten, eten en alle andere benodigdheden. Wij zorgen ook voor de nodige begeleiding en het contact met eventuele adoptanten.

Als u interesse heeft, neemt u dan contact met ons op!

Ook als u interesse heeft om mee te doen met het Zwerfkattenproject kunt u altijd contact met ons opnemen.