zooplus.nl

Noodopvang Demerkat legt potentiële adoptanten altijd een vragenlijst voor om in te vullen voordat een kat geadopteerd kan worden. Als u nadenkt over het nemen van een kat dan is het goed alvast stil te staan bij deze vragen.

De bedoeling van deze vragenlijst is om na te gaan of de verwachtingen van jou overeenkomen met het karakter van de kat die je wil adopteren. We vinden het plaatsen van het juiste dier bij de juiste persoon erg belangrijk en willen eventueel ongewenst gedrag bij het dier en/of teleurstellingen bij de eigenaar voorkomen. Bij de adoptie engageer je je immers om voor een dier te zorgen voor de rest van zijn leven. We verwachten van je dat je deze vragenlijst eerlijk en volledig invult.

Het adoptiedier

In welke kat (naam, omschrijving) heb je interesse?

Waarom spreekt net deze kat je aan?

Wat zoek je in een kat?

De kat moet kunnen omgaan met:   0 Honden   0 katten   0 Andere dieren   0 Kinderen (<14j)

Momenteel heb ik:

 • 0 honden: aantal en ras
 • 0 katten: aantal
  • Zijn deze katten gesteriliseerd?     0 Ja    0 Nee
 • 0 andere dieren:
 • 0 geen huisdieren

Wat is voor jou de belangrijkste reden om een kat in huis te nemen?

Katten zijn vaak eigenzinnige dieren. Toch hebben katten ook graag aandacht in de vorm van knuffelen of spelen. Hoeveel tijd per dag denk je dat je hieraan zal spenderen?

Heb je vroeger huisdieren gehad?

 • 0 honden: aantal en ras
 • 0 katten: aantal en ras
  • Waren deze katten gesteriliseerd?     0 Ja     0 Nee
 • 0 Ik had vroeger geen huisdieren.
 • Wat is er met deze dieren gebeurd?

 Gezinssamenstelling

Aantal volwassenen:   Aantal kinderen (+ leeftijd):

Hebben je kinderen ervaring in de omgang met een kat? Welke?

Is iedereen in het gezin akkoord met een nieuw huisdier?     0 Ja     0 Nee

Wie draagt de grootste verantwoordelijkheid over de kat?

Is er iemand in het gezin allergisch?     0 Ja     0 Nee

Huisvesting

Type woning:     0 Huis              0 Appartement

De kat leeft:      0 Altijd binnen     0 Altijd buiten     0 Binnen en buiten

Indien je een woning huurt, heb je overlegd met je huurbaas over een eventuele adoptie?

Hoeveel uur per dag zal de kat alleen thuiszijn?

 

Katten die grotendeels of altijd binnen leven hebben evenveel nood aan beweging en uitvoering van hun natuurlijk gedrag als katten die ook buiten kunnen. Daarom voorzie je best voor deze dieren meerdere krabplaatsen, meerdere lage en hoge ligplaatsen en speelgoed waarop ze hun jachtinstinct kunnen uitleven. Zou je hiervoor kunnen zorgen?     0 Ja     0Nee     0 Ik weet het niet

 Als het misloopt

Welke acties onderneem je als je kat zou weglopen?

Een kat kan gedrag vertonen dat voor hem instinctief te verklaren valt, maar dat voor jou en je omgeving niet gewenst is. Vb. krabben aan voorwerpen, sproeien,… Hoe zou je hiermee omgaan?

Onze medewerkers kunnen je wat tips geven hoe je omgaat met ongewenst gedrag. Echter, wij zijn geen gedragsdeskundigen. Tegenwoordig bestaan er kattengedragstherapeuten die je tegen betaling kunnen leren hoe je ongewenst gedrag ombuigt naar gewenst gedrag. Zou je hier hulp gaan zoeken?

Welk gedrag zou je echt niet kunnen tolereren?

Nog enkele bedenkingen

Hoeveel kost, volgens jou , een kat gemiddeld per jaar:   0 100-200€      0 200-400€      0 400-700€

Ben je bereid om deze kosten te dragen?     0 Ja     0 Nee

Een kat heeft tijd nodig om zich aan te passen. Daarom moet je een kat 6 tot 8 weken binnenhouden vooraleer je ze buitenlaat. Ben je hiertoe bereid?     0 Ja     0 Nee     0 Ik weet het niet

Katten dienen jaarlijks te worden gevaccineerd. Ook moeten ze 3 tot 4 keer per jaar ontwormd en maandelijks ontvlooid worden. Zal je hiervoor zorgen?    0 Ja     0 Nee     0 Misschien

Wat gebeurt er met de kat als je op vakantie gaat?

bij zwangerschap?

bij verhuis?

Heb je voorbereidingen getroffen voor de komst van een kat? Welke?

Nazorg

We blijven erg begaan met onze dieren. Daarom zullen we je na een drietal dagen en 3 weken telefonisch contacteren om te informeren naar de aanpassingen van de kat in het gezin. Na 3 maanden zullen we ook mailen. Vind je dit goed?     0 Ja    0 Liever niet

Wil je ons ook spontaan op de hoogte houden?     0 Ja    0 Liever niet

Het invullen van deze vragenlijst betekent niet dat er rechtstreeks wordt overgegaan tot adoptie. De Demerkat behoudt zich te allen tijde het recht om een adoptant te weigeren.